Bli pilot med Kristianstads Flygklubb!

Höstens teorikurs startade söndag 2017-09-03 med första teoriblocket bestående av flygradiotelefoni och flygningens grundprinciper. Undervisningen sker blockvis och man kan börja i ett senare block också. Kommande möjligheter är 5/11 flygmedicin, 19/11 flyglagstiftning (ALOP), 14/1 meteorologi och flygplanslära (AGK), därefter så är det nästa höst som gäller. Preliminärt teorischema finns här samt att du kan läsa mer i foldern Lär dig flyga.
Kontakta gärna kursansvarig Ulf Liedholm om du vill börja eller om du vill veta mer (se kontaktinfo i sidomenyn).

Kristianstads Flygklubb är till stor del en flygskola, som utbildar till flygcertifikat på normalklassade flygplan, i folkmun kallat PPL-cert, och ultralätta flygplan, UL klass B (för enkelhetens skull UL-B). Vi har flera flyglärare som står för den praktiska delen av flygutbildningen, och driver den teoretiska utbildningen helt i egen regi. Våra kurser ges i klubbhuset på Kristianstad Österlen Airport.

Att ta flygcert är inte svårt. Det kräver däremot intresse och engagemang! Utbildningstiden är cirka ett år om du ligger i och flyger mycket, och inte har för långa uppehåll mellan flygpassen. Eftersom flygplatsen har vanlig passagerartrafik är den öppen året runt och vi kan flyga även under årets mörka månader.

Peter & Martin

När du har ditt PPL-flygcertifikat i handen kan du om du vill utöka det med mörkerbehörighet – då kan du flyga dygnet runt! Även detta kan du ta genom Kristianstads Flygklubb!

Prova på!

Om du är intresserad av att prova på flygning och upptäcka en helt ny värld så tveka inte att kontakta Allan Ljungqvist eller någon av flyglärarna för en provtur.  Eller dyk upp på någon av våra ”Spaka Själv dagar”, för 2017 preliminärt 6:e maj och 26:e augusti kl 0900-1500!

Välkommen till Kristianstads Flygklubb!