Flygkurs PPL

Privatflygarcertifikat (PPL – Private Pilote Licens) är ett internationellt flygcertifikat som innebär att du har möjlighet att flyga obehindrat i hela Europa. Du får flyga flygplan som väger upp till 5700 kg och ta med dig upp till 9 passagerare. Du får inte tjäna pengar på dina flygningar, men man får dock dela på kostnaderna för flygningen. Du kan bygga på din kompetens med en massa extra.

  • NQ – Night Qualification
  • IR – Instrument Rating
  • ME – Multi-Engine
  • Avencerad flygning…

PPL-cert är alltid första steget om du vill satsa på en yrkesmässig karriär som pilot (CPL, ATPL…).

På Kristianstads flygklubb genomför vi PPL utbildningen på Piper PA-28 som är ett av världens vanligaste propellerdrivna allmänflygplan. Det är ett enmotorigt, lågvingat helmetallplan. Ett stabilt och tryggt flygplan som är perfekt för grundläggande PPL utbildning.

Tummen upp KDZ

Krav för att ta PPL-certifikat

Du kan påbörja din utbildning när du har fyllt 16 år och när du får ditt PPL-certifikat ska du ha fyllt 17 år, ha genomgått godkänd teoriutbildning och flugit minst 45 timmar, varav 10 timmar helt själv samt genomfört en godkänd uppflygning med en kontrollant från transportstyrelsen.

Teoriutbildningen läser du på flygklubben med undervisningsträffar en gång i veckan, nästan alla ämnen läses tillsammans med UL-eleverna med skillnaden att du som PPL-elev skriver dina prov i transportstyrelsens regi (genomförs dock i klubbstugan)

Hur mycket behöver man flyga per år?

Det finns ingen giltighetstid på själva flygcertifkatet men däremot är behörighet för en viss flygplansklass tidsbegränsad. Om du flyger ett enmotorigt kolvmotorplan (t.ex. Piper PA-28) enligt visuella flygregler (s.k. VFR) så måste man förlänga behörigheten var 24:e månad. Förlängning kan ske om du de senaste 12 månaderna flugit minst 12 timmar (varav ett repetitionspass med flyglärare) och genomfört 12 starter och landningar. Om du flugit mindre än 12 timmar de senaste 12 månaderna så skall du genomföra ett godkänt repetitionspass med en flyginstruktör som har PC behörighet.
En annan viktig grundregel är att om du skall ta med passagerare så måste du ha gjort minst 3 starter och landningar de senaste 90 dagarna.

Såhär gör du!

Du kan läsa mer om utbildningen i vår informationsbroschyr och på Transportstyrelsens hemsida. Om detta verkar spännande och intressant så kontakta någon av våra flyginstruktörer och boka in en provlektion.

Checklista PPL-utbildning