Teoriutbildning

Parallellt med att du gör den praktiska flygutbildningen för att ta flygcertifikat läser du ett antal teoretiska kurser. Kurserna är till för att lära dig regler om flygning och ge dig kunskaper i ämnen som är relevanta för att kunna bli en bra pilot. Kurserna ges av kompetenta lärare inom klubben och lektionerna äger rum på söndagskvällar i klubbhuset från och med september till och med maj. Teorischema 17/18 finns här.

Skolmaterial

Böcker och annan utrustning som vi använder i utbildningen kommer från Pilotshop.se.
Du skall dels köpa teoripaketet med alla teoribäckerna PPL/LAPL eller UL samt flygpaket UL/PPL med loggbok, elevhandbok och karta. Välj karta TMA 2: Skåne, blekinge, Smålan och Öland.

Teoriämnen

Nedanstående ämnen ingår i teoriutbildningen. Ämnena läses av både PPL- och UL-elever. Undervisning sker blockvis och man kan börja utbildningen när ett nytt block börjar. Undervisningen sker på söndagar kl 17.00-20.30  och du behöver närvara ungefär 75% av lektionerna.  Undervisningen sker på svenska och vi erbjuder ingen distansutbildning (men vi kan hänvisa till samarbetspartners). Räkna med att du bör lägga åtminstone 6 – 8 timmar på egna studier i veckan.

Block 1 – startar 2018-09-09   (introduktion 2018-09-02)

  • Flygradiotelefoni (inklusive examination)
  • Flygningens grundprinciper
  • Human performance and limitations

Block 2 – startar preliminärt 2018-11-18

  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Flygoperativa procedurer

Block 3 – startar preliminärt 2019-01-13

  • Meteorologi
  • Luftfartyg generellt

Block 4 – startar  2018-04-08  resp 2019-04-07

  • Navigation
  • Prestanda och färdplanering

 

Vill du veta mer om teoriutbildningen så kontakta Ulf Liedholm.