Teoriutbildning

Parallellt med att du gör den praktiska flygutbildningen för att ta flygcertifikat läser du ett antal teoretiska kurser. Kurserna är till för att lära dig regler om flygning och ge dig kunskaper i ämnen som är relevanta för att kunna bli en bra pilot. Kurserna ges av kompetenta lärare inom klubben och träffarna äger rum på tisdagskvällar i klubbhuset från och med september till och med maj.

Skolmaterial

Böcker och annan utrustning som vi använder i utbildningen kommer från Pilotshop.se.

Teoriämnen

Följande ämnen ingår i teoriutbildningen. Ämnena läses av både PPL- och UL-elever.

  • Luftfartyg generellt
  • Flygningens grundprinciper
  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Flygradiotelefoni (inklusive examination)
  • Navigation
  • Flygoperativa procedurer
  • Prestanda och färdplanering
  • Human performance and limitations
  • Meteorologi

Vill du veta mer om teoriutbildningen så kontakta Ulf Liedholm.