Klubbregler

För den som använder klubbens flygplan gäller:

  • Ny medlem: Den pilot som är ny medlem i klubben gör flygcheck med flyglärare innan flygplansbokningen öppnas upp (regel beslutad på styrelsemöte 2014-11-29).
  • 6-månadersregel: Den medlem/pilot som ej flugit på 6 månader ska på eget initiativ och ansvar genomföra minst ett utbildningspass med flyglärare. Ett utbildningspass är minst 45 minuter. Syftet är att upprätthålla en minsta flygsäkerhetsnivå hos medlemmar/piloter (regeln beslutad enl. styrelseprotokoll 2014-11-29 och ersätter tidigare 6-månadersregeln respektive 1-årsreglern).
  • Minsta betald flygtid med klubbflygplan är 20 minuter.
  • Om flygtidsuttag vid bokning flera dagar: Klubbplan som bokas > 2 dagar, flygs minimum 1 timme per dag.
  • Skolning vid KFK sker med vårt eget material, och med vår egen organisation (regeln beslutad enl. styrelseprotokoll 2012-09-29 ).