Flygkurs ultralätt

Vadå ”ultralätt”?

Ultralätt flyg, klass B (förkortas UL-B, eller bara UL) är vanliga flygplan med propeller fram och vingar på sidorna. Flygplansklassen är den främsta i teknisk utveckling och flygplanen är oftast utrustade med moderna instrument. UL-B är bränslesnåla, miljövänliga flygplan vilket också betyder att flygpriserna hålls nere.

Ett UL-flygplan har två sittplatser och får väga max 450 kg med bränsle och bagage. Det låter inte mycket men är fullt tillräckligt för att ta dig ut i Europa.
Ett UL-flygplan flygs enligt ”VFR-regler”, det vill säga dagtid i hyfsat väder. I KFK flyger vi med en Dynamic WT9, det bästa UL-flygplanet som vi kan tänka oss.

UL-skolning

Krav för att ta UL-certifikat

För att bli pilot på UL-flygplan ska du ha fyllt 17 år, ha genomgått godkänd teoriutbildning och flugit ca 30 timmar, varav åtminstone 5 timmar utan flyglärare. När du har klarat uppflygningen så får du ta med passagerare när du flugit ytterligare 10 timmar. Under utbildningen tar du även en radiotelefonibehörighet (radiocert).

Teoriutbildningen läser du på flygklubben med undervisningsträffar en gång i veckan, nästan alla ämnen läses tillsammans med PPL-eleverna med skillnaden att du som UL-elev skriver dina prov i flygklubbens regi.