Höstmöte 20/10 kl 13-15

Lördagen den 20 oktober så håller vi ett medlemsmöte kl 13-15 (samt öppet styrelsemöte 10-12).
Särskilt välkomna till de nyblivna medlemmarna i klubben.
Förslag till agenda enligt nedan. Viktigaste punkterna är pkt 6, 8 och 9, fundera gärna innan mötet.

1 Mötets öppnande
2 Vad har hänt under 2018
3 Medlemsläget / elevläge
4 Timuttag flygplan
5 Flygplanen
SE-KVT
SE-KDZ
SE-VPF
6 Medlemsavgift 2019.
Idé: Höja med 200 kr. 1 städdag, eller större arbetsinsats ger -150 kr (max 300 kr återbäring)
Syfte: få fler att hjälpa till, avlasta de som gör för mycket.
Frågetecken: Hur administrera? Vad göra med gästmedlemmar? (+100 och max -150?)
Diskuteras fritt vid mötet. Inga beslut tagna men vad vi tycker vid mötet är om inte styrande åtminstone vägledande. Kan ju också finnas andra sätt att dela på det som behöver göras. Hur gör andra föreningar?
7. Vad vill vi skall hända 2019?
8. KFK-Rutin vid haveri, händelser och avvikelser
Genomgång rutin (läs gärna igenom på förhand, finns i myweblogs filarkiv)
Rapportera händelse/risker/m.m. i myweblogs IRS
Riskhantering
9. Övrigt
10. Mötets avslutande

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.