Styrelse & funktionärer

Styrelse 2020

Ordförande:
Arnaud Contet, 0708-139140, arnaud.contet@telia.com

Vice ordförande:
Allan Ljungqvist, 0702-085906, allan.ljungqvist@gmail.com

Sekreterare:
Anders Trönnberg, 0704-838880, anders.tronnberg@gmail.com

Kassör:
Martin Malm, 0708-226227, martin.malm09@bredband.net

Teknisk chef och motorflygchef:
Tomie Svenre, 0706-707974, tomie.svenre@hotmail.com

Ordinarie ledamöter

Stefan Bergvall,0737 – 597700 ,stefan.bergvall56@gmail.com

Daniel Eriksson, 0703-224711, daniel.eriksson@mensa.se

Olof Karlsson, 0700-950858, karlsson_olof@hotmail.com

Ulf Lundgren, 0709-152771, ulf@ledarskap.se

Suppleanter:

Niklas Lundh, 0735-432824, niklas@niklastrafikskola.se

Adjungerade ledamöter

Skolchef och utbildningsansvarig PPL/LAPL:
Magnus Tenghagen 0760-003002, magnus@tenghagen.com

UL-ansvarig:
Roger Höglund: 0768-181112, sportpilot@live.se

Studierektor:
Ulf Liedholm, 0708-653353, ulf.krfk@gmail.com

Skriv till styrelsen    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din epost (obligatoriskt)

    Ämne (obligatoriskt)

    Ditt meddelande