Medlemsavgifter & ansökan

Medlemsansökan

För att bli medlem i Kristianstads Flygklubb ansöker du via denna blankett: Ansökan om medlemskap KFK. Ansökningsblankett lämnas till kassör Martin Malm.

Medlemsavgifter 2019

Huvudmedlem: medlemskap i Kristianstads Flygklubb, KSAK & FSF. 2060 kr/år.

Gästmedlem: gäller dig som är huvudmedlem i annan flygklubb ansluten till KSAK. 1600kr/år.

Stödjande medlem: 100 kr/år.

Hedersmedlem: 0 kr/år.

Inbetalning görs till klubbens Bankgiro 5744-3277 med OCR-rutin via MyWebLog.

Som vanligt gäller att man inte flyger innan medlemsavgiften är betald. Medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari. Om betalning inte har inkommit t.o.m. sista inbetalningsdag så kommer vederbörande medlem att avföras från medlemsregistret och inloggningen i MyWebLog tas bort. Naturligtvis gäller också att man inte får vara befälhavare ombord på klubbägt flygplan om inte medlemsavgiften är betald.

Flygavgifter

SE-KDZ och SE-KVT: 1400 kr/tim

SE-VPF: 940 kr/tim

Loggning av flygtid sker i myWebLog och fakturering sker direkt därifrån.

Fastpris

Genom att sätta in 3000 kr/helår eller 1500 kr/halvår får du 200 kr rabatt för alla flygplanstyperna. Systemet kan utnyttjas av ”färdiga” piloter men ej av dem som skolar.

Skolflygning

I avgifterna för skolflygning ingår flygplanshyra, bränsle och läraravgift. Prisuppgift gäller från 2020-03-01.

PPL: 2030 kr/h

UL: 1670 kr/h