Medlemsavgifter & ansökan

Medlemsansökan

För att bli medlem i Kristianstads Flygklubb ansöker du via denna blankett: Ansökan om medlemskap KFK . Skicka in din medlemsansökan (scannad eller foto) till  info@krfk.se

Som ny medlem i klubben skall du göra godkänd flygcheck med flyginstruktör från klubben samt genomgång av rutiner på klubben med motorflygchefen innan flygplansbokningen öppnas upp.

Medlem som börjar efter 1/9 betalare enbart för kommande år.

Ditt medlemskap godkänns normalt vid ett styrelsemöte (1 ggr per månad), kan påskyndas vid brådskande fall. (För ny elev godkänner skolchef eller rektor medlemskap)

Om du kommer från en annan klubb så görs referenskontroll med den klubben.

Som medlem i klubben förväntas man hjälpa till med eget arbete under året ( t.ex. klippa gräset några gånger, eller hjälpa till vid de två städdagarna som anordnas, m.m.)

Medlemsavgifter 2024

Huvudmedlem: medlemskap i Kristianstads Flygklubb inkl KSAK & FSF. 2400 kr/år.

Gästmedlem: gäller dig som är huvudmedlem i annan flygklubb ansluten till KSAK. 1850kr/år.

Stödjande medlem: 100 kr/år.

Hedersmedlem: 0 kr/år.

Inbetalning görs till klubbens Bankgiro 5744-3277 med OCR-rutin via MyWebLog.

Som vanligt gäller att man inte flyger innan medlemsavgiften är betald. Medlemsavgiften skall vara betald senast den sista februari. Om betalning inte har inkommit t.o.m. sista inbetalningsdag så kommer vederbörande medlem att avföras från medlemsregistret och inloggningen i MyWebLog tas bort. Naturligtvis gäller också att man inte får vara befälhavare ombord på klubbägt flygplan om inte medlemsavgiften är betald.

Flygavgifter

Preliminära priser nedan, justering kan ha skett i myweblog i och med att bränslepriset varierar från vecka till vecka. (senast justerad 2023-10-20)
SE-KDZ och SE-KVT: 1800 kr/tim
SE-VPF: 1115 kr/tim
Loggning av flygtid sker i myWebLog och fakturering sker direkt därifrån.

Fast pris => sänkt pris per flygtimme
Klubbens rabattsystem benämns ”Fast pris”.
Genom att sätta in 3000 kr/helår eller 1500 kr/halvår får du 200 kr rabatt per flygtimme för alla flygplanstyperna. Med halvår avses januari-juni, eller juli-december.
Systemet kan utnyttjas av ”färdiga” piloter men ej av dem som skolar.
Du betalar först och sedan har du tillgång till det lägre timpriset i myweblog (du kan ej få rabatt retroaktivt)

Skolflygning
Preliminära priser nedan, justering kan ha skett i myweblog i och med att bränslepriset varierar från vecka till vecka. (senast justerad 2023-10-20)
I avgifterna för skolflygning ingår flygplanshyra, bränsle och läraravgift.
PPL: 2680 kr/h
UL: 1845 kr/h

Parkering av flygplan:

Hangar: 700 kr/mån ( + medlem i klubben).
Uteplats: 200 kr/mån
Tillfällig uppställning ute: 100 kr/vecka