Kristianstads flygklubbs historia

En händig klubbmedlem – civilt bilmekaniker – lyckades av två havererade motorers lösdelar skrämma ihop en motor som – för oss förvånansvärt – gjorde tjänst i hela tio timmar!

Kristianstads flygklubb bildades 1945. Dokument från den tiden tyder på att man började flyga något eller möjligen några år tidigare, men det var först 1945 som verksamheten antog mer ordnade former. Bl a är konstituerande årsmötesprotokoll daterat den 6 april 1945 och detta datum har fastställts som klubbens officiella födelsedag.

Det var dåvarande landshövdingen i Kristianstads län, Allan E Rodhe, som 1944 tog initiativet till klubbens bildande. Bland förgrundsgestalterna den gången kan nämnas stadsingenjör Arne Montén, vilken var klubbens förste ordförande, Lennart ”Baxter” Danryd sekreterare, Thord Skagerholm ansvarade för flygverksamheten, Uno Karplid kassör, Allan Rosenqvist var materialförvaltare, Kaj Salvin, Sven-Erik Winqvist, Hans Winqvist, Kurt Eklund, Bertil Ohlsson, m.fl.

I starten segel

Från början var klubben en ren segelflygklubb. Gustav Rosander var sektionsstyrelsens ordf, 1947 tillkom Olle Erlvik, var var gruppchef 1954 samt segelflygchef 1964 till -66. Man byggde själv och flög sina glidflygplan av typen SG38. Det första bygget påbörjades under 1945 och avslutades en bit in på 1946. Efterhand skaffades ytterligare en SG38:a. Till väders for man genom bogsering efter bil i utbildningens början och senare med hjälp av vinsch.

Gamla_flygplan

Från segel till motor

Första motorkärran, SE-ANF, en Klemm 25, inköptes 1951 för 3000 kr, men drabbades tämligen omgående av motorhaveri – skärning av vevaxellager. Annan motor införskaffades, men även denna gav upp efter ett fåtal timmar. En händig klubbmedlem – civilt bilmekaniker – lyckades av två havererade motorers lösdelar skrämma ihop en motor som – för oss förvånansvärt – gjorde tjänst i hela tio timmar! Klemm 25:an är faktiskt fortfarande i livet – om än inte flygande – och kan beskådas på Deutsche Museum i München. Genom åren har därefter många flygplansindivider vandrat ut och in genom klubbens rullor.

Klubbens motorflygsektion bildades 1950, men fick egentlig verksamhet först omkring 1954. Under senare år har motorflygsektionen kommit att dominera klubbens verksamhet.

Från Rinkaby till Everöd

Lokaliseringsort var allt ifrån begynnelsen flygfältet i Rinkaby och förblev i huvudsak så fram till mitten på 80-talet. Rinkabybasen innehades av F10 i Ängelholm och militär flygaktivitet tvingade klubben att under några somrar på 50-talet tillfälligt flytta sin verksamhet till Ripafältet. I mitten på 80-talet övertogs Rinkabyfältet av armén, varvid klubben tvangs omlokalisera sig till flygfältet i Everöd, där vi för närvarande finns.