Flygplan

Klubben äger tre flygplan – två Piper PA28, SE-KDZ och SE-KVT, samt en ultralätt Dynamic WT9.

SE-KDZ

KDZ är vår trogne allroundmaskin som används för skolning, resor och friflygning.

SE-KVT

KVT är vår andra trogne allroundmaskin som används för skolning, resor och friflygning.

SE-VPF

VPF är flygklubbens ultralätta flygplan, som givetvis också används för skolning, resor och friflygning.

Dynamic WT9 SE-VPF