Klubbregler

För den som använder klubbens flygplan gäller:

  • Ny medlem: Den pilot som är ny medlem i klubben gör flygcheck med flyglärare innan flygplansbokningen öppnas upp (regel beslutad på styrelsemöte 2014-11-29).
  • 6-månadersregel: Den medlem/pilot som ej flugit på 6 månader med aktuell flygplanstyp ska på eget initiativ och ansvar genomföra minst ett utbildningspass med flyglärare. Ett utbildningspass är minst 45 minuter. Syftet är att upprätthålla en minsta flygsäkerhetsnivå hos medlemmar/piloter (regeln beslutad enl. styrelseprotokoll 2014-11-29 och ersätter tidigare 6-månadersregeln respektive 1-årsreglern).
  • Minsta betald flygtid med klubbflygplan är 20 minuter.
  • Om flygtidsuttag vid bokning flera dagar: Klubbplan som bokas > 2 dagar, flygs i snitt minimum 1 timme per dag. Viktigt kontakta teknisk chef innan flygning för att kontrollera att det finns timmar kvar innan service.
    Om två flygplan redan uppbokade i flera dagar undvik gärna att boka även det tredje planet.
  • Skolning vid KFK sker med vårt eget material, och med vår egen organisation (regeln beslutad enl. styrelseprotokoll 2012-09-29 ).