Teorikurs

Parallellt med att du gör den praktiska flygutbildningen för att ta flygcertifikat läser du ett antal teoretiska kurser. Kurserna är till för att lära dig regler om flygning och ge dig kunskaper i ämnen som är relevanta för att kunna bli en bra pilot. Om du är intresserad av flygteori men inte tänker ta cert (just nu?) så kan du också anmäla dig till hela eller delar av kursen. Kostnad (böcker ej inkl) 4000 kr för hela kursen, alternativt ämnesvis 300-1050 kr.

Kurserna ges av kompetenta lärare inom klubben och huvudsakligen i lektionssalen i klubbhuset.

Skolmaterial

Böcker och annan utrustning som vi använder i utbildningen kommer från Pilotshop.se.
Som blivande pilot skall du köpa teoripaketet PPL/LAPL alternivt UL samt flygpaket UL/PPL med loggbok, elevhandbok och karta. Välj karta TMA 2: Skåne, Blekinge, Småland och Öland.

Teoriämnen

Nedanstående ämnen ingår i teoriutbildningen. Ämnena läses av både PPL/LAPL- och UL-elever. Undervisning sker blockvis och man kan börja utbildningen när ett nytt block börjar. Undervisningen sker huvudsakligen på söndagar kl 17.00-20.00  och du behöver närvara på ungefär 75% av lektionerna.  Teorischema för 2019/2020 finns här.

Undervisningen sker på svenska och vi erbjuder ingen distansutbildning (men vi kan hänvisa till samarbetspartners). Räkna med att du bör lägga åtminstone 6 – 8 timmar på egna studier i veckan.

Block 1 – startar 2019-09-01   (introduktion 2019-08-24)

  • Flygradiotelefoni (inklusive examination)
  • Flygningens grundprinciper
  • Human performance and limitations

Block 2 – startar 2019-11-10

  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Flygoperativa procedurer

Block 3 – startar 2020-01-05

  • Navigation
  • Prestanda och färdplanering

Block 4 – startar  2019-03-15

  • Meteorologi
  • Luftfartyg generellt

 

Vill du veta mer om teoriutbildningen så kontakta Ulf Liedholm.